burenhulp

COVID 19: Misschien kunt u wat hulp gebruiken ?
Oudere dorpsgenoten willen misschien liever geen boodschappen doen, om contact met andere mensen te vermijden. Sommige mensen zijn nu misschien wel erg veel alleen, en willen eens iemand per telefoon spreken. Misschien heeft u hulp nodig met skypen of face-timen?
Inmiddels zijn er al veel helpende handen uitgestoken. Buren bieden aan boodschappen te doen, een praatje op afstand over de heg, we letten een beetje meer op elkaar!
Ook de Gemeente West-Betuwe heeft initiatieven voor hulp:
-Op http://www.westbetuwehelpt.nl
-Er zijn medewerkers/vrijwilligers die mensen kunnen bellen voor een gesprek , een
luisterend oor. Ook is er de zilverlijn, een initiatief van het ouderfonds voor mensen diezich alleen voelen. https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/zilverlijn

Direct in Neerijnen kunt u contact opnemen met
Leentje Mangnus 06-52433051 of driesenleentje@hotmail.com
Ellen van Leeuwen 06-53151700 of ellenvanleeuwen0404@gmail.com

Enquete bewoners: De werkgroep heeft in voorjaar 2019 een enquête gehouden onder bewoners. Duidelijk is geworden dat er in ons dorp een groot animo is voor burenhulp, zowel om te geven als te ontvangen ,Dit varieert van hulp bij ziekenhuis bezoek of boodschappen, bij klusjes, bij informatie zoeken over openbaar vervoer mogelijkheden, organiseren van eet tafels etc.

De werkgroep gaat nu verder werken aan manieren om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld is er een itiatief om met elkaar in groepjes te eten en koken. Ter informatie: via de Sociale Kaart West Betuwe is het lokale hulp aanbod te vinden van instanties en overheden,

%d bloggers liken dit: