Dijk Tiel-Waardenburg: een dijk voor iedereen, maar hoe?

Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk, dorpstafels Neerijnen, Varik/Heesselt en Ophemert en de Facebookgroep Fijn in Opijnen constateren: Er is geen unanieme oplossing voor het traject Tiel- Waardenburg. Wij willen geen dijk met eenrichtingsverkeer zodat het verkeer door de dorpen moet. Of eentje die overal helverlicht is. Kijk ook eens naar innovatieve manieren van verlichting, met sensorenMeer lezen over “Dijk Tiel-Waardenburg: een dijk voor iedereen, maar hoe?”

Semi ondergrondse container luiers en incontinentiemateriaal

De dorpstafel heeft inwoners (die hun email adres bij de dorpstafel hebben door gegeven) een email bericht gestuurd over plannen van de gemeente voor plaatsing van een container voor inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. In een brief vraagt de gemeente de mening van het dorp over deze plannen. Mocht u de email ook willen ontvangenMeer lezen over “Semi ondergrondse container luiers en incontinentiemateriaal”

Verkeersadvies VVN Dorp Neerijnen

Bijgaand een recent bericht aan het college van de gemeente West Betuwe naar aanleiding van het recente verkeersadvies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Een van de agendapunten op de agenda van de dorpsavonden in Neerijnen is de verkeerssituatie in  en rond het dorp. Na de bewonersavond in april 2019 is er een groep bewoners aanMeer lezen over “Verkeersadvies VVN Dorp Neerijnen”

Samenloop Neerijnen geeft licht!

Rond Kerst wordt er een grote Kerstwensboom geplaatst op het plein van Huis Neerijnen.  Van 19 tot en met 27 december zullen de lichtjes branden. De boom wordt volgehangen met ieders herinneringen of wensen. We willen u erop attenderen dat het kort dag is maar met een beetje goede wil en ieders inzet moet het lukken!Meer lezen over “Samenloop Neerijnen geeft licht!”

Inzage ontwerpbestemmingsplan West Betuwe Dijkversterking

Op http://www.coordinatiegelderland.nl kunt u van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 het projectplan Waterwet inzien. Het ontwerp projectplan Waterwet, en de bijbehorende bestemmingsplannen, de milieueffectrapportage en de hoofdvergunningen kunnen hier worden ingezien. Mocht u het niet eens zijn met (een onderdeel) van het projectplan, of andere stukken, dan kunt u een zienswijzeMeer lezen over “Inzage ontwerpbestemmingsplan West Betuwe Dijkversterking”

Dorpstafel werkt aan KERN Agenda

Beste bewoners, Op verzoek van gemeente West Betuwe, en samen met een aantal bewoners is gewerkt aan een KERN Agenda.. Wat is een kern agenda? “Eind 2021 heeft iedere kern een eigen kern agenda voor de komende jaren. Daarin worden afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente vastgelegd. Dit kunnen onderwerpen zijn dieMeer lezen over “Dorpstafel werkt aan KERN Agenda”

Inzameling voor voedselbank

Geachte inwoner van Neerijnen. We vallen maar met de deur in huis, we hebben uw hulp nodig. Zoals iedereen inmiddels wel vernomen heeft, hebben voedselbanken in Nederland het moeilijk. Zij kunnen wel wat hulp gebruiken in deze coronatijd, daarom willen we in het kader van de december maand iets ondernemen. We willen in Neerijnen voedselMeer lezen over “Inzameling voor voedselbank”

Noodkreet sluiting Stroomhuis

Een aantal organisaties heeft de een noodkreet uitgestuurd naar de gemeente over de mogelijke sluiting van het Stroomhuis. Zie hier een kopie van de brief. De brief is verstuurd namens: Dorpstafel Neerijnen, namens de inwoners van Neerijnen,Heeren van Neerijnen, enStichting en vrijwilligers Kasteeltuin NeerijnenStichting en vrijwilligers Stroomhuis Neerijnen

Samen sterk tegen COVID 19

Beste dorpsgenoten,In deze bijzondere tijd wordt er veel van ons gevraagd, het is verstandig zoveel mogelijk thuis te blijven.Misschien kunt u wat hulp gebruiken?Oudere dorpsgenoten willen misschien liever geen boodschappen doen, om contact met andere mensen te vermijden. Sommige mensen zijn nu misschien wel erg veel alleen, en willen eens iemand per telefoon spreken. MisschienMeer lezen over “Samen sterk tegen COVID 19”

SamenLoop Neerijnen helaas uitgesteld

Vanwege de situatie omtrent corona hebben wij in samenspraak met KWF is de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om de SamenLoop voor Hoop Neerijnen uit te stellen. Dit is enorm ingrijpend voor iedereen die bij de SamenLoop betrokken is, maar de gezondheid van alle mensen, waaronder zij die met en na kanker leven, staat voorop.Meer lezen over “SamenLoop Neerijnen helaas uitgesteld”

AED in kasteeltuin

Eind februari is een AED (Automatische Externe Defibrillator) geïnstalleerd bij de kasteeltuin. Het apparaat is aangemeld bij hartslagnu.nl. Bij een hartritmestoornis maakt men onderscheid tussen wel en niet schokbare hartritmestoornissen. Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat in Nederland per week gemiddeld 300 personen een hartstilstand krijgen. Ongeveer 45 tot 50% van deze mensenMeer lezen over “AED in kasteeltuin”

Dorpstafel bestuursvergadering september 2019

We hebben in september de volgende ontwikkelingen besproken;Overleg met dorpstafel Est over realiseren klompenpad en ommetje Neerijnen, hoe samen de gemeente te betrekken.Verslag van gemeente besproken nav overleg over status meekoppelkansen dijkverzwaring: wat gaat de gemeente met ideeën doen. Naar aanleiding van verslag gemeente gevraagd ons minstens per kwartaal te informeren over status acties. ConcreetMeer lezen over “Dorpstafel bestuursvergadering september 2019”

75 jaar vrijheid

Komend jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. Een aantal bewoners heeft het idee opgepakt ook in Neerijnen hier aandacht aan te besteden. Met hulp van de gemeente en Geldersch Landschap en het Leefbaarheidsfonds zal er in dit najaar een ” Anne Frank Kastanje Boom” worden gepoot bij het Stroomhuis. Idee is om op die plekMeer lezen over “75 jaar vrijheid”